Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Rudy’s Car Cleaning’ gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder zijn beschreven:

Het voertuig dient zelf te worden gebracht / opgehaald en u dient ook zelf  voor vervoer van en naar onze garage te zorgen.

In overleg brengen we je naar huis en halen je weer op als de auto klaar is, mits je in Assen woont. Deze extra service is gratis!

Rudy’s Car Cleaning zal de werkzaamheden binnen de mogelijkheden naar behoren uitvoeren , echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte onvoorziene schade die ongeacht de oorzaak, op welke wijze dan ook voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met de (technische) staat van de lak óf het voertuig zelf of het interieur.

Uw voertuig dient in algehele goede technisch /elektrische staat te worden aangeleverd. Mochten er tijdens of na onze werkzaamheden, elektrische of motorische problemen ontstaan, dan geldt dat Rudy’s Car Cleaning daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Uw voertuig dient ten alle tijden verzekerd  te zijn op uw eigen verzekering.( wettelijk verplicht)

Het voertuig wat bij Rudy’s Car Cleaning achter wordt gelaten. Wordt ook in beperkte mate meegereden, denk dan aan in het in en uitrijden van de garage of naar de wash box. Uiteraard wordt dit met zoveel mogelijk zorgvuldigheid gedaan.

Het is ook mogelijk uw voertuig een avond van tevoren te brengen, het voertuig staat dan buiten op een terrein met camera bewaking en een hek wat automatisch dichtgaat om 19 uur. Ook hier is uw eigen verzekering van toepassing en is Rudy’s Car Cleaning in geen enkele hoedanigheid aansprakelijk voor schade.

Dit geldt ook voor de haal en breng service als wij uw voertuig bij u thuis of op uw werk ophalen en weer terugbrengen. Uw eigen verzekering geldt dan en Rudy’s Car Cleaning is in geen enkele hoedanigheid aansprakelijk voor schade.

Wanneer wij bij u op locatie werken dient er genoeg vrije bewegingsruimte te zijn om uw voertuig. Tevens dient er een goed werkend stopcontact aanwezig te zijn.

In het geval dat er schade ontstaat dient u dit te verhalen op uw eigen verzekeringsmaatschappij of de andere betrokken partij.

Rudy’s Car Cleaning kan niet aansprakelijk worden gesteld op enigerlei manier voor schade, u gaat er mee akkoord dat alles voor uw eigen risico is.

Ook voor de eventuele verhoging van verschuldigde verzekeringspremie van de eigenaar van het voertuig die als gevolg van schade aan het voertuig en het herstel daarvan wordt opgelegd, kan Rudy’s Car Cleaning in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld, noch kunnen eventuele kosten verhaald worden op Rudy’s Car Cleaning.

Na het polijsten van de lak, aanbrengen van een wax of een keramische coating.

Dient er regelmatig was onderhoud te worden gedaan door u zelf of door een andere partij aan uw voertuig.

Een wax, keramische coating heeft een bepaalde duurzaamheid in tijd.  Hoe zorgvuldiger u met uw voertuig omgaat op de juiste manier hoe langer een coating of wax blijft zitten.

Rudy’s Car Cleaning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verminderende werking van wax en coating. Er wordt dan ook door ons geadviseerd om regelmatig uw auto te wassen met de hand of in de wash box. Of het laten doen. Gebruik van de wasstraat, verkeerd ( laten) wassen doet afbreuk aan de standtijd van de wax of de coating.

Afspraken annuleren dient 48 uur van tevoren gebeuren. Indien dit niet op tijd gebeurt wordt 70 procent van de met u afgesproken prijs in rekening gebracht. Dit ivm kosten huur, ingepland personeel etc.

Bij grote detail klussen zoals polijsten, coatings zetten en totaal showroom pakket, brengen wij € 50,- reserveringskosten in rekening. Dit wordt bij uiteindelijke betaling weer in mindering gebracht.

×